TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Dvouplášťové nádrže

Nádrže všech typů jsou nadzemní dvouplášťové (ČSN 650201 čl. 3.28; 3.29) netlakové nádrže (neodpovídají ČSN 690012 - tlakové nádoby) čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. Nádrže NDN 850 – NDN 50000 jsou svařeny z ocelového plechu (vnitřní i vnější plášť).

Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 čl. 3. 29;4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrží nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (ČSN 650201 čl. 5.4.9).


Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. Rovněž dno nádrže je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn.


Nádrže řady NDN jsou chráněny proti úniku ropných produktů do meziplášťového prostoru dle ČSN EN 13160-1 systémem třídy 3. Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru je založena na snímačích kapaliny nebo páry, umístěných v meziprostoru nádrže. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je typově zkoušena u výrobce.

Vnitřní i vnější plášť jsou vyrobeny z ocelového plechu. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Jednoplášťové víko nádrže z ocelového plechu je křížově vyztuženo. Nádrže typu NDN 6000 až NDN 50000 mohou být dle potřeby vybaveny vnitřní přepážkou z ocelového plechu a rozdělit tak jmenovitý objem na dvě či více samostatných komor. Kontinuita mezipláště zůstává zachována, dle počtu komor je nádrž vybavena o odpovídající počet vstupních otvorů s víkem.

Na víku nádrží určených pro skladování hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti jsou umístěny tyto armatury a příslušenství:

 • odkalovací armatura
 • odvzdušňovací armatura zakončená přírubou
 • armatura pro instalaci systému zjišťování netěsnosti mezipláště
 • zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži (měrná tyč)
 • armatura určená pro plnění nádrže s přírubou
 • otvorem pro připojení mechanického nebo elektronického zařízení zabezpečující nádrž proti přeplnění a pro signalizaci maximální hladiny hořlavé kapaliny v nádrži

ENVIRO EKO

 • Unikátní výrobek na trhu plnící nejpřísnější požadavky na ochranu životního prostředí
 • Integrovaná záchytná jímka o objemu min. 10 % z objemu skladovací nádrže
 • Záchytný přejezdový rošt v přední části jímky                                                                                               
 • Integrované zastřešení
 • Kompletní technologická elektroinstalace
 • Široká možnost výběru výdejního zařízení a stojanů

 


POPULAR

Dvouplášťová ocelová nádrž řady POPULÁR plní požadavky platné legistativy v ČR a EU.
V přední části v
uzamykatelné skříňce je umístěna výdejní  sestava (čerpadlo Panter, průtokoměr mechanický,
výdejní hadice 6m, pistole výdejní automatická, palivový filtr). Ve výbavě nádrže uzavírací
ventil proti přeplnění FULL STOP,
mechanický stavoz
nak, měrná tyč, nástupní žebřík, indikace těsnosti mezipláště,
2 ks hasicích přístrojů umístěných na nádrži vedle skříňky, ocelový uzamykatelný dóm s veškerými armaturami
(sání, plnění, odkalování, měření, odvětrání).
Standardní barva nádrže je šedá RAL 7040, uzamykatelná skříňka zelená RAL 6029.


OPTIMUM LINE

Dvouplášťové nádrže řady NDN jsou kompletovány do sestav s výdejními stojany ve varintách PRAKTIK,
KOMFORT, KOMFORT PLUS, TANKOVACÍ AUTOMAT, liší se od sebe pouze typem výdejního stojanu
a stupněm výbavy dle požadavků zákazníka.


Řada OPTIMUM LINE splňuje kritéria jak po stránce technické, tak legislativní.


Standardně jsou všechny nádrže řady OPTIMUM vybaveny následujícím příslušenstvím:

 • indikací mezipláště
 • kontinuálním měřením hladiny kapaliny v nádrži
 • technologickým rozvaděčem
 • u nádrží s objemem vyšším než 12 m3 stáčecím čerpadlem o výkonu 450 l/min
 • nástupním žebříkem a pochozí plošinou se zábradlí