TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Dvouplášťové nádrže na LTO

Nádrže všech typů jsou nadzemní dvouplášťové (ČSN 650201 čl. 3.28; 3.29) netlakové nádrže (neodpovídají ČSN 690012 - tlakové nádoby) čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. Nádrže NDN 850 l – NDN 40 000 l jsou svařeny z ocelového plechu (vnitřní i vnější plášť).

Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 čl. 3. 29;4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrží nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (ČSN 650201 čl. 5.4.9).


Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. Rovněž dno nádrže je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn.


Nádrže řady NDN jsou chráněny proti úniku LTO do meziplášťového prostoru dle ČSN EN 13160-1 systémem třídy 3. Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru je založena na snímačích kapaliny nebo páry, umístěných v meziprostoru nádrže. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je typově zkoušena u výrobce.

Vnitřní i vnější plášť jsou vyrobeny z ocelového plechu. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Jednoplášťové víko nádrže z ocelového plechu je křížově vyztuženo. Nádrže typu NDN 6000 litrů až NDN 40 000 litrů mohou být dle potřeby vybaveny vnitřní přepážkou z ocelového plechu a rozdělit tak jmenovitý objem na dvě či více samostatných komor. Kontinuita mezipláště zůstává zachována, dle počtu komor je nádrž vybavena o odpovídající počet vstupních otvorů s víkem.

Na víku nádrží určených pro skladování hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti jsou umístěny tyto armatury a příslušenství:

  • odkalovací armatura
  • odvzdušňovací armatura zakončená přírubou
  • armatura pro instalaci systému zjišťování netěsnosti mezipláště
  • zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži (měrná tyč)
  • armatura určená pro plnění nádrže s přírubou
  • otvorem pro připojení mechanického nebo elektronického zařízení zabezpečující nádrž proti přeplnění a pro signalizaci maximální hladiny hořlavé kapaliny v nádrži