TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Veřejné čerpací stanice

Základ veřejné čerpací stanice tvoří nadzemní nebo podzemní nádrže o libovolném objemu určené na skladování motorové nafty a bezolovnatého benzínu Natural 95. Nádrže včetně technologie stáčení a odvětrání jsou umístěny na zpevněné zabezpečené ploše.
Situace je řešena variantně s jedním respektive dvěma jízdními pruhy s jednostrannými, popřípadě oboustrannými jedno produktovými nebo více produktovými stojany. Celá stáčecí a výdejní plocha včetně stojanů je zastřešena ocelovou konstrukcí na dvou (čtyřech) sloupech s jednoduchou atikou.
Kiosek je koncipován jako prodejna se zázemím pro obsluhu i zákazníky. Typizované provedení jednotlivých prvků umožňuje nespočet možných variant řešení ČS.