TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Investice do infrastruktury HW a digitalizace společnosti TRASO s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Investice do infrastruktury HW a digitalizace společnosti TRASO s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027638

Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně míry digitálního propojení jednotlivých úseků společnosti TRASO s. r. o. do jednoho celku prostřednictvím nákupu hardware a software a ostatního neinvestičního majetku, což umožní rozšíření kapacity stávající provozovny prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.