Podnikové a veřejné čerpací stanice,
kontejnery a nádrže na PHM

 

Jazyková varianta českáJazyková varianta

Aktuality

Novinky v sortimentu

V našem sortimentu nabízíme nově pro skladování a výdej nafty Mobilní nádrž DT Mobil Easy 210 s aku baterií a poklopem a také další novinky.

Technologie výdeje a skladování pro naftu

Předali jsme technologii výdeje a skladování nafty s dvouplášťovou nádrží NDN 18000, výdejním stojanem Tatsuno, navíječem, zastřešením výdejní a stáčecí plochy na dvou sloupech v odstínu RAL  dle přání zákazníka, více o podnikových čerpacích stanicích.


Speciální kontejnerová bezobslužná ČS PHM

V polovině července 2021 byla předána speciální kontejnerová bezobslužná čerpací stanice. V kontejneru je umístěna dvouplášťová nádrž NDN 22000, výdejní stojan TATSUNO dvouproduktový s terminálem.

Nerezovo-ocelová nádrž NDN 10000 INOX AVGAS

Předání technologie dvouplášťové nerezovo - ocelové nadzemní nádrže typové řady NDN 10000 INOX AVGAS s výdejním stojanem TATSUNO včetně software, navíječem hadice, stáčecím čerpadlem zákazníkovi proběhlo v květnu 2021, více o nádržích na letecká paliva.


Technologie bezobslužné čerpací stanice PHM

V dubnu 2021 byla předána technologie bezobslužné čerpací stanice s válcovou nádrží PDN 65000V, vybavená výdejními stojany s platebním terminálem pro výdej nafty a benzínu, včetně cenového totemu a nadstřešení s atikou.

Cisternový přívěs HEFA

V nabídce máme cisternové přívěsy určené pro přepravu nafty nebo benzínu s nádrží o objemu 850 nebo 1600 litrů. Na chassis je osazena dvouplášťová ocelová nádrž DN s komponovaným výdejním systémem s napětím 12/24V, průtokoměrem a automatickou výdejní pistolí.


Podniková čerpací stanice pro výdej a skladování nafty

V říjnu 2020 jsme předali do užívání technologii podnikové čerpací stanice NDN 22000. Dvouplášťovou ocelovou nadzemní nádrž o objemu 22 m3 jsme vybavili stáčecím čerpadlem, instalovali pro výdej  jednoproduktový stojan, zastřešení výdejní a stáčecí plochy a úkapovou jímku.

Bezobslužná podniková ČS NDN 22000 na zelené vlně

V říjnu 2020 byla předána technologie podnikové čerpací stanice NDN 22000 s výdejním stojanem TATSUNO, navíječem hadice, stáčecím čerpadlem, měřením hladin v nádrži OCIO a úkapovou jímkou PDN 6000, více o podnikových čerpacích stanicích.


Technologie podnikové ČS pro skladování a výdej nafty

V září 2020 byla předána kompletní technologie podnikové čerpací stanice určená pro skladování a výdej nafty, sestávající z dvouplášťové ocelové nadzemní nádrže NDN 22 000, výdejního stojanu TATSUNO typ BMP, bezobslužným softwarem UNIPOS, stáčecího čerpadla, navíječe hadice a ocelového zastřešení. Více v našich referencích.

Technologie bezobslužné čerpací stanice pro výdej nafty a AdBlue

V květnu 2020 byla předána kompletní technologie bezobslužné čerpací stanice sestávající z dvouplášťové ocelové podzemní nádrže PDN 40000 pro naftu, dvouplášťové nadzemní nerezovo - ocelové nádrže NAB 3500 INOX pro AdBlue, výdejními stojany TATSUNO typ BMP, platebním terminálem UNICARD a bezobslužným softwarem UNIPOS, více o bezobslužných čerpacích stanicích


Technologie NDN 8000 ENVIRO ECO KOMFORT

V únoru 2020 byla předána k užívání dvouplášťová ocelová nadzemní nádrž NDN 8000 ENVIRO ECO KOMFORT s integrovanou havarijní nádrží, přejezdovým roštem, výdejním zařízením PIUSI MC50 umístěným ve skříňce spolu s navíječem hadice, digitálním kontinuálním měřením hladiny v nádrži OCIO, žebříkem, elektroinstalací, stáčecím čerpadlem a zastřešením o rozměrech 3,6x3 m bez atiky.

Realizace prosinec 2019

Realizace během měsíce prosince 2019, více v našich referencích na https://www.traso.cz/reference.


Zakázka na převozní výdejní kontejnery na PHM

V říjnu 2019 jsme dodali ve druhé etapě v rámci

státní zakázky šest kusů převozních výdejních

kontejnerů na PHM.

NOVELA ZÁKONA O POHONNÝCH HMOTÁCH

V roce 2017 byl v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie novelován zákon č. 311/2006 Sb. (zákon o pohonných hmotách). Zákon mimo jiné říká, co čerpací stanicí je a co není, jak probíhá evidence pohonných hmot, jaké jsou podmínky distribuce pohonných hmot nebo jakým způsobem má být čerpací stanice povolena. Výjimku ze zákona mají pouze čerpací stanice, na kterých se prodávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb. Novela zákona se vztahuje i na čerpací stanice, které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je možný pouze z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy (např. stavební zákon, zákona o požární ochraně, zákon o ochraně ovzduší, vyhláška o technických požadavcích na stavby, aj.) a českou technickou normou a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.

Zákon v tomto případě nerozlišuje, zdali se jedná o nádrž na pohonné hmoty ocelovou, plastovou či betonovou!!!

Provozovatel čerpací stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím prodaných v předchozím kalendářním roce.

Vlastníkovi či provozovateli čerpací stanice hrozí podle zákona za nedodržení jednotlivých podmínek až několikamilionové pokuty a dle závažnosti se pak jedná o přestupek či správní delikt.

Všem novým i stávajícím vlastníkům a provozovatelům čerpací stanice společnost TRASO s.r.o. doporučuje si celý zákon přečíst, aby tak předešli případným možným problémům. Zákon č. 311/2006 Sb., (Zákon o pohonných hmotách), v platném znění je volně ke stažení v sekci Projekční a inženýrská činnost