Podnikové a veřejné čerpací stanice,
kontejnery a nádrže na PHM

 

Jazyková varianta českáJazyková varianta

Aktuality

Dvouplášťová nádrž NDN 10000 COMPACT OPTIMUM LINE

V srpnu 2018 byla předána do užívání technologie NDN 10000 COMPACT verze OPTIMUM LINE a dokončena repase stávající dvouplášťové nádrže NDN 10000 pro výdej PHM, více o podnikových čerpacích stanicích.

Technologie NDN 15000 ENVIRO ECO KOMFORT

V červenci 2018 byla předána technologie NDN 15000 ENVIRO ECO KOMFORT s výdejním zařízením PIUSI MC, více o podnikových čerpacích stanicích.


NOVELA ZÁKONA O POHONNÝCH HMOTÁCH

V roce 2017 byl v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie novelován zákon č. 311/2006 Sb. (zákon o pohonných hmotách). Zákon mimo jiné říká, co čerpací stanicí je a co není, jak probíhá evidence pohonných hmot, jaké jsou podmínky distribuce pohonných hmot nebo jakým způsobem má být čerpací stanice povolena. Výjimku ze zákona mají pouze čerpací stanice, na kterých se prodávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil, vozidel základní složky integrovaného záchranného systému nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb. Novela zákona se vztahuje i na čerpací stanice, které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je možný pouze z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy (např. stavební zákon, zákona o požární ochraně, zákon o ochraně ovzduší, vyhláška o technických požadavcích na stavby, aj.) a českou technickou normou a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.

Zákon v tomto případě nerozlišuje, zdali se jedná o nádrž na pohonné hmoty ocelovou, plastovou či betonovou!!!

Provozovatel čerpací stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím prodaných v předchozím kalendářním roce.

Vlastníkovi či provozovateli čerpací stanice hrozí podle zákona za nedodržení jednotlivých podmínek až několikamilionové pokuty a dle závažnosti se pak jedná o přestupek či správní delikt.

Všem novým i stávajícím vlastníkům a provozovatelům čerpací stanice společnost TRASO s.r.o. doporučuje si celý zákon přečíst, aby tak předešli případným možným problémům. Zákon č. 311/2006 Sb., (Zákon o pohonných hmotách), v platném znění je volně ke stažení v sekci Projekční a inženýrská činnost

Bezobslužná kontejnerová čerpací stanice PHM

V únoru 2018 byla předána k užívání technologie bezobslužné kontejnerové čerpací stanice, více bezobslužných čerpacích stanicích.


Technologie skladování a výdeje PHM NDN 40000 V TOP LINE

V prosinci 2017 byla předána technologie čerpací stanice NDN 40000V TOP LINE pro skladování a výdej nafty s výdejními stojany Tatsuno vč. zastřešení výdejní a stáčecí plochy, více o podnikových čerpacích stanicích.

Přátelské setkání Panorama

Dne 7. září 2017 uspořádala firma TATSUNO EUROPE a.s. ve spolupráci s naší společností TRASO s.r.o. a partnerskou společností UNIDATAZ přátelské setkání pro zákazníky z České republiky. Proběhla prezentace aktivit těchto firem na poli výdejních technologií. Našim zákazníkům se rovněž dostalo zajímavých podnětů ohledně kvality výrobků a vize technologií do budoucna. Tato akce byla úspěšná a těšíme se na opětovné setkání se všemi zúčastněnými.


Speciální kontejnerová samoobslužná ČS

V srpnu 2016 byla předána technologie speciální kontejnerové samoobslužné čerpací stanice, více o bezobslužných čerpacích stanicích.

NDN 22000 OPTIMUM LINE

V prosinci 2015 byla předána technologie NDN 22000 OPTIMUM LINE s výdejním stojanem vč. bezobslužného systému, úkapové jímky a zastřešení, více o podnikových čerpacích stanicích.


Speciální kontejnerová bezobslužná ČS PHM

V listopadu 2015 byla předána speciální kontejnerová bezobslužná ČS PHM, více o bezobslužných čerpacích stanicích.

NDN 15000 DUO PETROTEC AVP

V listopadu 2015 byla předána technologie NDN 15000 DUO PETROTEC AVP v provedení COMPACT s výdejním stojanem vč. bezobslužného terminálu, měření hladiny, automatického navíječe a integrované střechy.


KOMFORT COMPACT 18000

V říjnu 2015 byla předána do užívání technologie skladování a výdeje nafty NDN 18000 KOMFORT COMPACT s výdejním zařízením MC 50 a integrovanou střechou.

Zakázka pro Ministerstvo obrany Slovenské republiky

V únoru 2015 jsme realizovali zakázku pro Ministerstvo obrany Slovenské republiky. Předmětem dodávky byly dvouplášťové nádrže NDN 22000 ve výbavě KOMFORT s výdejní m stojanem MC 50.