Podnikové a veřejné čerpací stanice,
kontejnery a nádrže na PHM

Jazyková varianta českáJazyková varianta
Košík
Obrázek

DVOUPLÁŠŤOVÉ NÁDRŽE TYPOVÉ ŘADY NDN

Typové nádrže NDN jsou nadzemní dvouplášťové netlakové nádrže čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.
Nádrže všech typů jsou nadzemní dvouplášťové (ČSN 650201 čl. 3.28 ; 3.29) netlakové nádrže (neodpovídají ČSN 690012 - tlakové nádoby) čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. Nádrže NDN 850 – NDN 50000 jsou svařeny z ocelového plechu (vnitřní i vnější plášť).

Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 čl.3. 29;4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrží nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (ČSN 650201 čl. 5.4.9).
Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. Rovněž dno nádrže je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn.
Nádrže řady NDN jsou chráněny proti úniku ropných produktů do meziplášťového prostoru dle ČSN EN 13160-1 systémem třídy 3. Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru je založena na snímačích kapaliny nebo páry, umístěných v meziprostoru nádrže. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je typově zkoušena u výrobce.

Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Vnitřní i vnější plášť jsou z ocelového plechu. Jednoplášťové víko nádrže z ocelového plechu je křížově vyztuženo. Nádrže typu NDN 6000 až NDN 50000 mohou být dle potřeby vybaveny vnitřní přepážkou z ocelového plechu a rozdělit tak jmenovitý objem na dvě či více samostatných komor. Kontinuita mezipláště zůstává zachována, dle počtu komor je nádrž vybavena o odpovídající počet vlezních otvorů s víkem.

Na víku nádrží určených pro skladování hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti jsou umístěny tyto armatury a příslušenství:
• odkalovací armatura
• odvzdušňovací armatura zakončená přírubou
• armatura pro instalaci systému zjišťování netěsnosti mezipláště
• zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži (měrná tyč)
• armatura určená pro plnění nádrže s přírubou
• otvorem pro připojení mechanického nebo elektronického zařízení zabezpečující nádrž proti přeplnění a pro signalizaci maximální hladiny hořlavé kapaliny v nádrži
Vaše jméno, příjmení 
Váš email 
Váš telefonický kontakt 
Zpráva