Monitorovací systémy určené ke sledování hladiny v nádržích o různých tvarech a kapalinách (např. motorová nafta, mazací olej, voda, potravinářské produkty)