TRASO na Firmy.cz TRASO na Firmy.cz

Převozní nádrže a kanystry - Objem - 53 l

Převozní nádrže a kanystry mají certifikaci UN, tzn. že obaly musí splňovat všechny požadavky předepsané zákony a vyhláškami. Každý konstrukční typ obalu má přidělený kód, který jej charakterizuje v základních rysech a je následně součástí tzv. UN KÓDU, kterým se označují úspěšně vyzkoušené konstrukční typy obalů na nebezpečné kapaliny.