IBC kontejnery s označením REKO mají novou vnitřní nádobu se všemi zárukami od výrobce.

IBC kontejnery s označením REPAS jsou vyčištěné na speciální lince, prochází tlakovou zkouškou a následně jsou vysušené, takže nedochází ke kondenzaci vodních par na stěnách.